Loading...

Welkom bij Les Sabots

In Nederland wordt op veel plaatsen jeu de boules gespeeld. Door jong en oud, door mannen en vrouwen. Ook Veenendaal heeft een jeu de boulesvereniging, Les Sabots. Er wordt zowel recreatief als in wedstrijdverband gespeeld. De sfeer is gemoedelijk en gezellig en soms competitief.
Les Sabots heeft 20 buitenbanen en 10 binnenbanen. En een gezellige kantine met terras. Er kan iedere week op twee middagen en op twee avonden worden gebouled. En de hele accommodatie is rookvrij.
Maak eens kennis met jeu de boule! Je kunt vrijblijvend 4 weken gratis bij ons komen spelen. Kom langs of maak een afspraak. Les Sabots is te vinden op het Sportpark "De Groene Velden" aan de Wageningselaan. Klik hier voor de openingstijden en voor contactinformatie.    

  

Nieuwsflitsen 

BEST-actie: eerste spullen binnen!

Les Sabots doet ook dit jaar weer mee aan de gemeentelijke BEST *) -actie. Duizend euro is daarmee binnen, maar wordt het nog meer? De vereniging die de meeste spullen inzamelt, verdiendt nog eens een bonus, duizend euro extra!
Les Sabots heeft ondertussen de eerste spullen binnen, terwijl de actie officieel pas op 15 april a.s. begint. Een goede start!
*) BEST staat voor: Boeken, Elektronica, Speelgoed en Textiel en deze spullen bevatten waardevolle grondstoffen voor hergebruik. 

Algemene Ledenvergadering

Op maandagavond 8 april jl werd de Algemene Ledenvergadering gehouden. Zo'n veertig leden woonden de bijeenkomst bij. Enkele punten uit deze vergaderingen worden hier genoemd. De leden stemden in met de diverse verslagen, waaronder het financiele verslag over 2023. Ook ging men akkoord met de begroting. Hans van der Zwaan werd herbenoemd als secretaris en Peter Troost werd benoemd als bestuurslid belast met wedstrijdzaken. De verduurzaming (met name isolatie) van de hal kwam kort aan de orde. Naar verwachting wordt hierover komende periode een extra  ledenvergadering georganiseerd.

ZACO weer van start

Van begin april tot eind juni worden de ZACO (ZomerAvond ClubOntmoetingen) gespeeld. Deze reeks ontmoetingen is vooral bedoeld om boulers van andere verenigingen in de regio te leren kennen. Op de zes donderdagavonden werden er steeds drie partijen gespeeld in triplette-vorm, waarbij deze triplettes zo veel mogelijk met leden van de andere clubs via loting worden samengesteld. Op 16 mei as wordt er bij Les Sabots gespeeld. Inschrijving per avond is mogelijk. Voor meer informatie klik hier

 

Sponsor worden?

Bij onze vereniging kan men reclameborden plaatsen die vanaf de parkeerplaats van het sportpark ”De Groenevelden” goed te zien zijn, tevens is er daarvandaan een toegang naar de Surfvijver waar veel gebruik van gemaakt wordt. Er kunnen 2 typen reclameborden geplaatst worden nl. 60 x 240 cm en 60 x 122 cm. Ook hebben wij een digitaal clubblad waarin een advertentie geplaatst kan worden, van een 1/4 pagina tot een hele pagina. Het boekje wordt in A5 formaat gepubliceerd en komt 1x in de 2 maanden uit. Voor informatie mail naar lessabots.secretaris@gmail.com

Nederlandse Jeu de Boules Bond

De NJBB beschikt over +/- 16.000 aangesloten leden verdeeld over circa 180 verenigingen door het hele land. Bezoek hier de website van de Nederlandse Jeu de Boules Bond