Loading...

De banen zijn - voorshands tot 1 sept. aanstaande - beperkt open: maandagavond van 19.00 tot 21.00 uur, woensdag- en zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. Ook de kantine is weer in gebruik.
Het speciale protocol blijft van toepassing en spelers dienen zich ter plekke aan te melden bij de coördinator.
NB. De 1 1/2-meter-maatregel blijft nadrukkelijk gelden! 

Het laatste nummer van Les Sabots Verbindt, een speciale 'Corona-tijd'-Nieuwsbrief, is onlangs verschenen. Klik hier voor de links naar deze Nieuwsbrieven en voor de foto's erin. 

=============================================

 

Welkom bij Jeu de boulesvereniging “Les Sabots”

Veel mensen kennen jeu de boules (ook wel petanque genaamd) van vakantie in Frankrijk. Ook in Nederland wordt deze sport beoefend door jong en oud en door mannen en vrouwen.
In Veenendaal wordt dit gespeeld bij Jeu des boules vereniging “Les Sabots” zowel recreatief als in wedstrijdverband. De sfeer is gemoedelijk en gezellig, waarbij het sociale aspect bij ons een grote rol speelt.
Er kan bij ons het hele jaar door gespeeld worden. Onze accommodatie bestaat uit 20 buitenbanen en 10 binnenbanen. Bij slecht en koud weer kan er dus binnen worden gespeeld. Verder beschikken wij over een kantine en goede sanitaire voorzieningen.
Al met al, een leuke sport voor jong en oud, mannen en vrouwen.
Kom kennis maken met deze sport en je kunt vrijblijvend 4 weken gratis bij ons komen spelen. Je wordt ontvangen met een kopje koffie of thee en krijg je uitleg over deze mooie sport. Met andere leden kunt U een partij spelen om uw vaardigheden en kennis van de Jeu de boulessport uit te breiden.
Kom vrijblijvend bij ons kijken of maak een afspraak. Klik hier voor de openingstijden en contactinformatie.

 

Nieuwsflitsen 

Inschrijving IDC 2020-2021

Helaas is vanwege corona de IDC (Interne Doublette Competitie) 2019-2020 niet afgerond. De laatse wedstrijden vonden begin maart plaats.
De IDC-commissie heeft besloten in oktober aanstaande te starten met een nieuwe competitie, IDC-seizoen 2020-2021. In principe wordt er weer in twee poules gespeeld. Inschrijven is mogelijk tot en met 6 september 2020.
Meer informatie over de poule-indeling, de speelavonden en de inschrijving kunt u hier lezen.
 

Algemene Ledenvergadering 1 juli jl.

Op woensdagavond 1 juli werd de eerder uitgestelde algemene ledenvergadering gehouden. Enkele belangrijke punten: * de notulen van de alv 2019 werden vastgesteld; * de diverse verslagen 2019 - waaronder het financieel verslag - werden goedgekeurd; * de leden stemden in met de (aangepaste) begroting 2020 en * Hans Barnhoorn werd herbenoemd als penningmeester.

 

Les Sabots Verbindt

Piet Korendijk en Wim Veenendaal hebben de afgelopen maanden een digitale nieuwsbrief "Les Sabots Verbindt" uitgebracht. Er werden nieuwtjes en weetjes in geplaatst. In de afgelopen tijden - toen de de activiteiten stil lagen - een manier om toch nog onderling contact te houden. De 1e Nieuwsbrief kwam op 26 maart jl.uit; om de één à twee weken volgde er een nieuw nummer. De laatste Nieuwsbrief (nummer 10) verscheen op 25 juni.
Voor links naar deze Nieuwsbrieven en voor de foto's erin klik hier.

 

  

 

 

Sponsor worden?

Bij onze vereniging kan men reclameborden plaatsen die vanaf de parkeerplaats van het sportpark ”De Groenevelden” goed te zien zijn, tevens is er daarvandaan een toegang naar de Surfvijver waar veel gebruik van gemaakt wordt. Er kunnen 2 typen reclameborden geplaatst worden nl. 60 x 240 cm en 60 x 122 cm. Ook hebben wij een clubblad waarin een advertentie geplaatst kan worden, van een 1/4 pagina tot een hele pagina. Het boekje wordt in A5 formaat gedrukt, en komt 1x in de 2 maanden uit. Voor informatie mail naar info@lessabots.nl, of neem contact op middels ons contactformulier.

Nederlandse Jeu de Boules Bond

De NJBB beschikt over +/- 18.000 aangesloten leden verdeeld over 210 verenigingen door het hele land. Bezoek hier de website van de Nederlandse Jeu de Boules Bond